/ iStock/Getty Images
В началото на септември ще започне текущ ремонт на път II-51 Дралфа-Чудомир-Лозница, в участъка от границата с област Търговище до пресичането с първокласния път I-2 Русе - Разград, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

С осигурените около 317 хил. лв. ще бъде подобрено експлоатационното състояние на настилката. Близо 24 км от второкласния път е в недобро състояние и се нуждае от ремонт, за които по предварителни прогнозни оценки ще са необходими около 23 млн. лв.

Започва ремонт на част от АМ „Марица“ в района на Любимец

В момента Агенция „Пътна инфраструктура“ не разполага с финансов ресурс и поради това предприема извършването на текущ ремонт на настилката, за да се осигури безопасната проходимост на трасето.

През април 2021 г. чрез текущото поддържане с полимербитумна емулсия и фракции под налягане са запълнени по-големите деформации и неравности. За осигуряване на видимостта на пътуващите в отсечката служители на Областно пътно управление-Разград регулярно почистват крайпътната растителност и тревните площи.

Пътят е с важно социално и икономическо значение за региона. Свързва община Лозница с Разград, както и съседните общини Търговище и Попово. Трасето е част от направлението Плевен-Варна и е връзка за пътуващите от Северна България към Северното Черноморие.

Пътят всекидневно се използва от интензивен тежкотоварен трафик и земеделски машини, обслужващи селскостопанска промишленост в района на Лозница.