/ ThinkStock/Getty Images
Забранява се на стопаните в област Разград, отглеждащи домашни птици да ги пускат извън двора, а водоплаващите - във водоеми, обитавани от диви и прелетни пернати.

Ограничението е част от превантивните мерки срещу птичия грип, разпоредени от Областната епизоотична комисия, съобщиха от Областна администрация.

Заседанието е свикано заради данните за нарастването на случаите на заболяването по дивите птици в Западна Европа и очакваната им миграция, включително и към България.

Птичи грип във ферма за кокошки край Асеновград

Сред другите предприети мерки са дезинфекция на влизащите и излизащите превозни средства в птицевъдните ферми, ползване на лични предпазни средства от персонала, предпазване на фуража от контакт със свободно живеещи птици.

Собствениците на птицевъдните ферми и стопаните се задължават да уведомяват обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета при завишена заболеваемост или смъртност при птиците.

Разпоредено е също да се проведат незабавно заседания на Общинските епизоотични комисии и да се набележат конкретни мерки, за да не се допусне заболяването да засегне птицевъдството, което е силно развито в региона.