/ Община Разград
Започва санирането на още един блок в жк „Орел“ в Разград. От местната управа съобщават, че днес кметът д-р Валентин Василев е подписал договор за инженеринг с управителя на „Сити Билд Студио“ ООД, гр. София Тодор Митев, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Разград.

Предметът на договора е „Проектиране, изпълнение на строителство и извършване на авторски надзор, във връзка реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Разград по обособена позиция № 2 „Многофамилна жилищна сграда находяща се на адрес: гр. Разград, ж.к. „Орел” бл. 6, вх. Ж и вх. З“.

Изпълнителят „Сити Билд Студио“ ООД има срок за извършване на строително – монтажните работи - 75 дни от откриване на строителната площадка. Стойността на договора е в размер на 429 945 лв., без ДДС.

ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ – ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“, гр. София ще упражнява строителен надзор, оценяване съответствието на инвестиционния проект и извършва инвеститорски контрол на обекта – допълват още от местната управа.

Общо 19 са блоковете, в които е стартирало безплатно саниране в област Разград, за 18 ремонтът е приключил. Има и още един блок, за който предстои старт на ремонтните работи, той също е в жк „Орел“ – блок 5. Общата стойност на договорите за безплатно саниране в област Разград е 19 117 059,96 лв.