/ netinfo
Образувани са проверки във връзка с фалшивите имейли, които се изпращат от името на банки и държавни институции. Това съобщи в Разград главният прокурор Сотир Цацаров.

Той призна, че и сам е получил подобно писмо на личната си поща е получил, но не го отворил. Сред разследваните случаи имало и такива, в които граждани са предупредени с фалшивите имейли за изключително тежкото състояние на банката, в която са влоговете им.

Цацаров квалифицира тези съобщения като  опити за дестабилизация на конкретни банки. Във връзка с други проверки, по които държавното обвинение работи главният прокурор обяви, че до дни се очаква да бъде готов докладът от Министерството на здравеопазването относно лечебните заведения, които са действали като „болница в болница“, Цацаров прогнозира, че този скандал ще се разрасне, а в доклада да има и други лечебници освен предварително обявените седем:  „Пирогов“, Попово, Бургас, Благоевград, Русе, Велико Търново и Кърджали.

Според главния прокурор, отговорност за безстопанствеността в тези случаи могат да носят както бившите управители на болниците, така и длъжностните лица от МЗ и НЗОК, които са осъществявали регистрацията и са позволявали на територията на държавни и общински лечебни заведения, да функционират частни такива с идентичен предмет на дейност.
 

Прокуратурата разследва фалшиви мейли, и Цацаров ги получил
netinfo


Цацаров бе в Разград за отчета на Окръжна прокуратура-Разград за 2017 г. Той коментира, че присъствието му е знак за добра оценка и уважение към работата на колегите му от Лудогорието. Цацаров изрази и уважението си към един от държавните обвинители в Разград – Антония Донева – като й връчи лично Почетния знак на прокуратурата, тъй като е отдала много на институцията.

Цацаров коментира ситуацията с непопълнения щат на прокуратурите в Разградско. Най-тежко е положението с Районна прокуратура-Кубрат, където работи само един прокурор. Според главния прокурор обаче за разлика от други региони, тук недокомплектът не се отразява толкова силно. По думите му, по този проблем Висшият съдебен съвет ще вземе мерки, които ще доведат до окрупняване на прокуратурите.

Това ще стане чрез създаване на териториални поделения по места и създаване на по-голяма мобилност на прокурорите, без да се командироват или назначават специално в по-малките населени места.

В отчета си за 2017 г. административният ръководител на  Окръжна прокуратура-Разград Тихомир Тодоров обяви за положителен знак обстоятелството, че нито едно дело срещу известен извършител или с привлечени обвиняеми не е било прекратено по давност от прокурорите в Разградския съдебен окръг.

С най-голям дял през 2017 година са новообразуваните досъдебни производства за общоопасни престъпления. Тревожна тенденция към увеличение се регистрира в престъпленията, свързани с управление на МПС под въздействието на алкохол и в период на временно лишаване от правоуправление.

В престъпленията против собствеността традиционно кражбите заемат над половината от деянията в категорията, но значителен през 2017 г. е  делът на измамите, които са били 32,2 процента от този вид деяния.

Пострадали от престъпленията против собствеността са 295 физически лица, сред които 4 непълнолетни и едно малолетно момче. Като положителна насока през отчетната 2017 г. прокурорите на територията на Окръжната прокуратура в Разград отбелязват спад на престъпленията против личността. Тревожен ръст обаче през миналата година бележат престъпленията против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции.

Като бързи производства през 2017 г. са разследвани 318, чийто дял е 22,2 процента от новообразуваните производства. Много добрата ефективност от приложението на ускорените форми на разследване се съдържа в общия дял на приключените и решени като незабавни и бързи производства, който съставляват 94 процента.

За поредна година много добър е показателят за срочност при решаване на досъдебните производства, въпреки че не всички прокурорски щатове са били заети. В Районната прокуратура в Кубрат през 2017 г. е работил само един прокурор, посочи в доклада си окръжният прокурор на Разград.

Досъдебните производства в съдебния регион са решавани от прокурорите в срок до един месец. От останалите нерешени досъдебни производства при прокурор няма дела с просрочие над 1 месец.

За първи път през последните два отчетни периода осъдените и санкционирани лица през 2017 г., които са 799,  надвишават броя на предадените на съд 788 души. Осъдените лица с влязъл в сила съдебен акт за 2017 г. също надвишават предадените на съд лица. 118 признати за виновни лица са получили наказание лишаване от свобода, което е почти 30 на сто. 86 души са били лишени от право, 162 са наказани с пробация, а 31души – с обществено порицание.

Съпоставката с предходни отчетни периоди показва, че е значително увеличението на съдебните актове с наложено наказание лишаване от свобода и наказание обществено порицание.

През годината досъдебно производство, наблюдавано от Районната прокуратура в Исперих, е взето на специален надзор от Апелативната прокуратура във Варна. Делото се е водело за длъжностно присвояване, извършено като продължавано престъпление от синдика Пламен Пенчев.

На подсъдимия е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 4 години и лишаване от право да упражнява дейност като синдик за срок от 3 години, както и конфискуване на имущество до размера на причинената имуществена вреда 146 330,30 лв. с присъда на Районния съд в Исперих. Присъдата е влязла в сила на 14 март 2017 г.

На специален отчет през 2017 г. е и досъдебното производство срещу мъж и жена за държане на голямо количество наркотични вещества. Иззетата дрога е 8,055 кг марихуана на стойност 48 330 лв. и 78,650 кг амфетамини на стойност 2,3 млн. лв. Делото срещу двамата извършители, на които са били наложени най-тежките мерки за процесуална принуда – задържане под стража, все още се разследва.

Гости на отчетното събрание на прокурорите от Разградския съдебен окръг  бяха и членът на ВСС Огнян Дамянов, и.ф. апелативният прокурор Вилен Мичев и прокурор Стефка Якимова, говорител на АП – Варна, както и председателите на Окръжния и Административния съд в Разград, представители на ДАНС и ОД на МВР, областният управител Гюнай Хюсмен.