Футболисти и общинари на гости на ОУ“Ив.С.Тургенев“ в седмицата на отворените врати
Футболисти и общинари на гости на ОУ“Ив.С.Тургенев“ в седмицата на отворените врати / Радка Минчева, архив
Четири училища от Област Разград са включени в списъка на иновативните училища, изготвен от Министерството на образованието – съобщават от пресцентъра на Областна админстрация-Разград. Общо учебните заведения в страната, на които предстои да придобият този статут, са 185. Списъкът все още е проект, ще стане официален документ след одобрение от Министерски съвет, но вече е публикуван на сайта на просветното ведомство.
ОУ»Васил Левски»-Разград, ОУ»Ив.С.Тургенев»-Разград, ПГПЧЕ»Екзарх Йосиф»-Разград и ПГХТБ»Мария Кюри»-Разград са училищата от Област Разград в проектосписъка. Справка в списъка сочи, че Област Разград стои по-добре от съседните Русе и Търговище, които имат по 2 иновативни училища, а Шумен има също 4. 
Включването в този списък носи допълнително държавно финансиране за тези училища, то е с различна периодичност – до 4 години. Мотивите за обявяване на едно училище за иновативно са свързани с въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучението, въвеждане на нови методи на преподаване, разработване по нов начин на учебното съдържание, учебните програми и учебните планове. В иновативните училища ще бъде извършван мониторинг всяка година, ще се описват етапите на напредък и резултатите. Ще се съблюдава дали се изпълняват определените цели и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.
Областният управител Гюнай Хюсмен поздравява ръководствата и педагогическите колективи на четирите училища и им пожелава да запазят и развият авторитета на учебните заведения и да продължат да бъдат за пример на останалите училища в Област Разград. „Надявам се, че обявяването на ОУ»Васил Левски»-Разград, ОУ»Ив.С.Тургенев»-Разград, ПГПЧЕ»Екзарх Йосиф»-Разград и ПГХТБ»Мария Кюри»-Разград за иновативни, ще е стимул и за останалите учебни заведения в региона и заедно ще работим за това Област Разград да се оттласне от дъното на класациите в сферата на образованието» - допълни Гюнай Хюсмен.