/ Областна администрация-Разград
Обичаят „Къносване на булка“ от лознишкото село Веселина е обявен за живо човешко съкровище, съобщиха от областната администрация в Разград.

Обичаят, представян от Фолклорната група за турски песни и танцовата формация към местното читалище с художествен ръководител докторът по хореография Айше Реджеб и хореографът Алипи Алеков, е сред кандидатурите, одобрени за вписване в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство на България. 

Кандидатурата на обичая беше одобрена на регионално ниво от Областна експертна комисия, назначена от областния управител Драгомир Златев.

Председателят на комисията д-р Милена Любенова от Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей при Българската академия на науките още тогава подчерта, че предложената кандидатура е силна и има шансове за успех.

По думите й сред достойнствата на обичая са, че пресъздава жива практика, а не сценична възстановка на ритуал, който отдавна не се практикува. Предимство е също, че се обръща внимание на традициите на друга етническа общност, което е израз на толерантност и е в тон с ценностите на Европейския съюз за културно многообразие.

Церемонията по връчването на удостоверенията за вписване в Националната представителна листа и грамотите за номинация ще се проведе на 12 декември от 13:30 часа, в галерия „Средец“ в Министерството на културата.  

От областната администрация уточниха, че Разград вече е областта с най-много вписани елементи в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство „Живи човешки съкровища – България”.