Ненчев: Да вземат пак решението за сирийците в Цар Калоян
Ненчев: Да вземат пак решението за сирийците в Цар Калоян / netinfo

Областният управител на Разград не върна решението на Общински съвет-Цар Калоян за предоставяне на бивша ЦДГ за убежище за бежанци от Сирия за ново разглеждане. В специално становище за медиите обаче на практика го обяви за несъществуващо, заради това, че неправилно е приложена законова норма.

Ще припомним, че на 19 септември местният парламент в Цар Калоян взе решение да предостави бивша детска градина в градчето на Държавната агенция за бежанците. Идеята бе там да бъдат приютени 20 сирийци. Според общинския лидер на „Атака“ Димчо Юнаков не е събрано мнозинство от 2/3, каквото е нужно при решение, свързано с общинска собственост, 7 от 13-те съветници са го подкрепили. Именно Юнаков поиска от областния управител отмяна на решението.

В позицията си Ненчев обявява, че заради неправилно приложената норма на материалния закон Общинският съвет не е извършил разпореждане по същество с имота и това не дава възможност на Областния управител да упражни правото си по закон и да върне приетото решение за ново обсъждане в общинския съвет или да го  оспори по съдебен ред. Според губернатора бившата детска градина е публична общинска собственост и за да бъде предоставяна на друга структура на бюджетна издръжка е нужно обикновено, а не квалифицирано мнозинство. Така според областния управител и неговите експерти заради неправилната приложената правна норма  Общинският съвет не е извършил разпореждане по същество с имота и това не дава  възможност на  Областния управител  да упражни правото си по закон и да върне приетото решение за ново обсъждане в общинския съвет или да го  оспори по съдебен ред.

Общински съвет – Цар Калоян е в правото си  да  разгледа и приеме на следващо свое заседание решение за предоставянето на  имот за нуждите на Държавната агенция за бежанците, като съобрази приложимата норма и предвиденото с нея мнозинство – завършва изявлението на Стоян Ненчев.