ГПЧЕ сред 94-те училища-отличници през последните 5 години
ГПЧЕ сред 94-те училища-отличници през последните 5 години / Радка Минчева, архив

ГПЧЕ“Екзарх Йосиф“-Разград е единственото училище от област Разград, което ще получи от Министерството на образованието и науката допълнителни средства за постигнати много добри образователни резултати.

Списъкът с 94 училища от цялата страна е публикуван на сайта на просветното ведомство. Там се уточнява, че парите се отпускат на основание правителствено постановление от 2013 г. за условията за получаване на стипендии на учениците след завършено основно образование.

Средствата са целеви за изплащане на стипендии на учениците в гимназиален етап., т.е. от IX до XII клас. Училищните ръководства ще разработят критериите, според които ще се разпределят стипендиите между учениците.

 

Училищата са разпределени в 7 групи в зависимост от средните резултати, които са постигнали на държавните зрелостни изпити за последните пет години. ГПЧЕ“Екзарх Йосиф“ е в първа група, на която се полагат по 20 лв. за всеки ученик в дневна и индивидуална форма, след завършено основно образование, максимумът е  по 70 лева в четвърта група, където влизат 10 училища, от които 7 са софийски, по 1 от Варна, Пловдив и Кърджали.