Депутат и кмет направиха първа копка на салона на Езиковата и „Вапцаров“
Депутат и кмет направиха първа копка на салона на Езиковата и „Вапцаров“ / Община Разград
Официална церемония „Първа копка“ на обект „Училищен физкултурен салон на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици /ПГПЧЕ/ „Екзарх Йосиф“ и ОУ „Н. Й. Вапцаров“ се проведе в двора на Езиковата гимназия днес – съобщават от пресцентъра на община Разград.  Според него първата копка са положили кметът на Община Разград д-р Валентин Василев и Десислава Атанасова – народен представител от ПП ГЕРБ в 44-то Народно събрание.
Градоначалникът поздрави екипа, който е работил в продължение на две години, за успешната реализация на проекта, той пожела спорна работа на фирмата изпълнител и след една година си пожела всички да са отново на същото място, за прерязване на лентата на новия физкултурен салон. Десислава Атанасова плисна менче с вода за успешна и лека работа на бъдещия строеж.
Други официални лица на събитието бяха Галина Георгиева – заместник-кмет на Община Разград, Ердинч Хасанов – заместник-кмет на Община Разград, Надежда Радославова – председател на Общински съвет – Разград, Евгени Драганов – заместник областен управител на Област Разград, началник на РУО – Разград Ангел Петков, общински съветници от Общински съвет – Разград.
Двамата директори на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ и ОУ „Никола Й. Вапцаров“ Пейчо Георгиев и Галин Парашкевов благодариха за усилията на ръководството на Община Разград, като нарекоха събитието „двоен празник“.
Спортното съоръжение ще се реализира в рамките на проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“ с бенефициент Община Разград.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Проектът се реализира по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Проектът е на обща стойност 9 897 137,19 лв., /от които 9 853 637,19 лв. безвъзмездна финансова помощ, а 43 500 лв. собствен принос/, неговата продължителност е 30 месеца и е насочен към модернизиране на образователната инфраструктура и подобряване качеството на образованието в община Разград чрез обновяване и реконструкция, реализация на мерки за подобряване на енергийната ефективност и рехабилитация на дворните пространства на 11 обекта на образователната инфраструктура в град Разград.
Това ще осигури по – привлекателна, здравословна и достъпна учебна среда, което ще допринесе за постигане на необходимите стандарти за осъществяване на модерна учебно – възпитателна дейност.
Част от дейностите по проекта предвиждат изграждане на модерен, двуетажен физкултурен салон с комбинирани игрища за баскетбол и волейбол, бадминтон и футбол на малко поле, с капацитет, съобразен с общия брой на учениците в двете учебни заведения.
За изпълнител на строителните дейности е избрана фирма „САВ- Разград“ ООД.

Депутат и кмет направиха първа копка на салона на Езиковата и Вапцаров
Община Разград