/ ThinkStock/Getty Images
Конкурс за директори на 38 държавни и общински училища обявиха от Регионалното управление на образованието (РУО) в Пловдив, съобщи за БТА Антоанета Пакова, началник на РУО.

Смяната на ръководството в тези училища се дължи на пенсиониране, напускане на системата или провеждането на конкурси при временно заемащи длъжността. 

Конкурсът е за училища в Пловдив, Асеновград, Куклен, Лъки, Перущица, Стамболийски, Сопот, Хисаря и селата Боянци, Стрелци, Песнопой, Царацово, Дълбок извор, Искра, Чалъкови, Крумово, Къдиево, Първенец, Богданица и Поповица. 
БТА