Учениците могат да подават документи за прием след 7 клас

Учениците могат да подават документи за прием след 7 клас
Учениците могат да подават документи за прием след 7 клас / dariknews.bg

Започва подаването на документи за участие в първо класиране и прием на ученици в държавни и общински училища. Това съобщи за Дарик началникът на Регионалния инспекторат по образование в Пловдив Павлинка Кацарова. Седмокласниците трябва да вземат служебна бележка за получената оценка от външното оценяване от учебното заведение, в което учат и да я подадат в петте центъра в града и областта.

За Пловдив това са СОУ "Св. Климент Охридски" на ул. "Васил Априлов" № 3, ГХП "Св. Св. Кирил и Методий" на ул. "Хан Кубрат" № 15 и СОУ "Св. Софроний Врачански" в район "Тракия". За областта центровете за подаване на документи са в Асеновград в ПГ „Цар Иван Асен ІІ" на ул. "Шипка" №4 и Карлово в ОУ „Кирил и Методий" на ул. "Васил Караиванов" № 4. Учениците от други области подават заявления само в СОУ "Св. Софроний Врачански" в район "Тракия".

Необходимите документи, които трябва да се представят от кандидатите, са оригинал и копие на удостоверението за завършен VІІ клас, медицинско свидетелство (само за кандидатстващите за специалности от професии). Когато ученикът е завършил VІІ клас на територията на друга област, представя оригинал и копие на служебната бележка за оценките от положените приемни изпити. След сверяване, оригиналите се връщат на кандидатите.

Учениците, които са изкарали двойки на външното оценяване ще могат да завършат годината с добри резултати и дори да подават документи за кандидатстване. Причината е, че оценката от изпита ще бъде вписана като текуща в дневниците.

Заявлението, което се подава, се предоставя от комисията. Бланката се попълва четливо, като желанията се вписват с точното наименование на училището, профила или специалността от професия, без да се допускат зачертавания и корекции.

Комисиите за приемане на документи за участие в първия етап на класирането ще работят от днес до 21 юни от 8 часа до 19 часа.