Съветник с апетит към спортни площадки
Съветник с апетит към спортни площадки / netinfo
Съветник с апетит към спортни площадки

Обществен регистър за всички сделки за продажба на общински имоти ще създаде партия Атака в Пазарджик. Особено внимание ще се обърне на спортни имоти, зелени площи, площади и гори, оповести днес общинският съветник и бивш заместник-председател на местния парламент Лъчезар Кръстев.

Първата сделка в регистъра е решението на Общинския съвет от 8 май, с което беше сменено предназначението на 4800 квадратни метра от публична в частна общинска собственост. Според общинският съветник Лъчезар Кръстев имотът е много атрактивен. Това са спортни площадки в близост до главна пътна артерия на областния град. Инвестиционният интерес е на веригата “Лидъл”, но според Кръстев към него със сигурност има и други апетити, и то от представител на новото мнозинство в Общинския съвет.

Публичният регистър на ПП “Атака” ще бъде и на хартиен носител, и в Интернет.