Съдът отряза мераците на затворник да прибере 10 хил.лв. от държавата, не си платил държавната такса
Съдът отряза мераците на затворник да прибере 10 хил.лв. от държавата, не си платил държавната такса / bgdnes.bg

Административен съд – Смолян остави без разглеждане исковата молба на мъж срещу Затворническо общежитие "Герзовица“ и прекрати делото, поради неотстранени в срок нередовности по нея  - липсващи реквизити на исковата молба и невнасяне на дължимата държавна такса.

Лишеният от свобода предяви иск за 10 000 лв. срещу Затворническото общежитие "Герзовица“, тъй като не му е осигурена консултация с психолог и лечение при стоматолог, което се е наложило сам да си плати.

Това е поредното пето дело, което е прекратено от общо шестте дела, заведени срещу Затворническото общежитие.

Всичките те бяха прекратени поради неизпълнение на указанията дадени от съда за конкретизиране на исковите молби, представяне на доказателства и държавни такси.

Съдебният акт подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.