/ община Стара Загора
Зам.-кметът на Община Стара Загора Иванка Сотирова посети Центъра за професионално обучение „Тракия“ в Индустриална зона Раковски, част от Тракия икономическа зона (ТИЗ).

Заедно с  председателя на „Клъстер Тракия икономическа зона“ инж. Пламен Панчев бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между Община Стара Загора и „Клъстер Тракия икономическа зона“ в осъществяване на образователни проекти.

„Трябва да си партнираме, за да имаме успехи, а не да се самозатваряме, една от слабите черти на нашата нация“, подчерта зам.-кметът.

Инж. Пламен Панчев добави, че двете близки общини могат да си бъдат полезни в изработването на проекти, свързани с образованието, както и с професионалната квалификация и преквалификация на фирмения персонал.

Домакините представиха  подробно с успешния образователен модел на Центъра за професионално обучение „Тракия“ в Индустриална зона Раковски. В центъра, първият по рода си в България, се квалифицират и преквалифицират служители от компаниите в ТИЗ. Ученици от 4 професионални гимназии от Пловдивска област провеждат там учебната си практика в съвременна материално-техническа база.

60 ученици от 4 гимназии започват практика в Тракия икономическа зона

„Преди месец на среща с американското посолство, с Фондация „Америка за България“ и Американската търговска камара коментирахме, че Центърът за професионално обучение „Тракия“ трябва да се мултиплицира, първо в Стара Загора и Бургас, а след това и в други части на България. Затова дойдохме на място да видим как да „копираме добрия пример“ и как да си сътрудничим“, посочи Олег Стоилов, председател на УС на Търговско-промишлената палата в Стара Загора

Домакинът запозна гостите с новия етап на развитие на ТИЗ -  нулево-въглеродни индустриални зони, с което реално България е пионер в ЕС.

 
община Стара Загора