Сезираха прокуратурата за скандална обществена поръчка в община Борино
Сезираха прокуратурата за скандална обществена поръчка в община Борино / Dariknews.bg

Областният управител на Смолян инж. Стефан Стайков изпрати сигнално писмо до Окръжна прокуратура Смолян за нарушения при възлагането на обществени поръчки в община Борино. Става въпрос за средства, които община Борино е получила от Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, съобщиха  от областна администрация.

С решение на кмета на община Борино от месец юли 2009 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет избор на изпълнител на строителство на подпорни стени в община Борино. През месец септември е обявено класирането на участниците в процедурата по шест обособени позиции, като за всяка една от тях на първо място от четирима кандидати е избран един и същ изпълнител. В сигнала, изпратен до губернатора на Смолян, са посочени нарушения при изпращане на обявленията за вписване в регистъра на обществените поръчки, при изпращане решението за  обявяване на спечелилия  участник,  липса на представени удостоверения за вписване в централен професионален регистър на строителя към Камарата на строителите.

Сигналът до областния управител на Смоля е подаден от двама от участниците в процедурата. За посочените нарушения е сезирана и Комисията за защита на конкуренцията. В жалбата се твърди и за наличие на конфликт на интереси от страна на лице, работещо в община Борино и във фирмата, спечелила поръчката.