Седмицата на отворените врати на АС и в Дома за деца, лишени от родителска грижа

Седмицата на отворените врати на АС и в  Дома за деца, лишени от родителска грижа
Седмицата на отворените врати на АС и в Дома за деца, лишени от родителска грижа / съд
Възпитаници на Дома за деца лишени от родителска грижа „Княгиня Мария Луиза“ изслушаха с интерес лекция на тема „Аз и законът, права и отговорности“,  изнесена от административния секретар на Районен съд – Първомай Атанаска Гаджева в емблематичната зала №1 на Апелативен съд – Пловдив.

Това е поредното събитие от Седмицата на отворените врати, организирана от ръководството на Апелативен съд – Пловдив по случай Деня на Конституцията, юриста и съдебния служител и 140-тата годишнина от приемането на Търновската конституция.

Децата научиха, че основният закон в правовата държава се нарича Конституция, а основните права и задължения на българските граждани са уредени в Глава втора. Сред тях е правото на живот, като посегателството върху човешкия живот се наказва като най-тежко престъпление.

Възпитаниците на Дома научиха още, че всеки има право на лична свобода и неприкосновеност, но гражданите имат и задължения, основните от които са да спазват Конституцията и законите и да зачитат правата на интересите на другите, да плащат данъци и такси съобразно своите доходи и имущество.

Децата вече знаят,  че според Закона за защита на детето физическото лице е дете до навършване на 18 години, а споменатият закон урежда правата, принципите и мерките за закрила на детето.

Момичетата и момчетата от Дом „Княгиня Мария Луиза“ отговориха отлично на въпросите от своеобразната викторина след края на лекцията.

Председателят на Апелативния съд Магдалина Иванова поздрави децата за прекрасното им представяне, връчи им грамоти  и лакомства.

Седмицата на отворените врати на Апелативен съд – Пловдив продължава утре с акция за засаждане на декоративни дръвчета в ЖК “Тракия“.