/ iStock/Getty Images
Правителството прекрати процедурата за определяне на концесионер на Летище Пловдив, открита на 28 февруари 2020 г.

Wizz Air открива първата си база в Бургас и стартира 16 маршрута

Съгласно Закона за концесиите процедурата се прекратява, тъй като до крайния срок, 23 февруари, не е подадено нито едно заявление и оферта, както и няма постъпило искане за удължаване на определения срок.

Предвижда се да бъде извършен независим анализ относно целесъобразността и възможностите за откриване на нова процедура за възлагане на концесия, като се вземат предвид тенденциите за развитието и възстановяването на авиационната индустрия вследствие на пандемията от COVID-19.