Пловдив е трети в Европа град за развитие на бизнес и благоприятна инвестиционна дестинация
Пловдив е трети в Европа град за развитие на бизнес и благоприятна инвестиционна дестинация / netinfo

Пловдив е на едно от челните места в Европа като добра инвестиционна дестинация. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски, който уточни, че като цяло инвестиционния интерес към България е много голям в последните години.

Министърът посети Пловдив, за да представи процедурата „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по оперативна програма „Иновации и растеж“.

Лукарски разказа, че процедурата, по която безвъзмездната помощ е 50 млн., е обърната към вече съществуващи предприятия, които имат поне 3-годишна история. „Идеята е да помогнем на малките и средни предприятия да създадат по-качествени продукти с по-висока добавена стойност“, уточни той.

Според министъра има сериозен проблем в страната с работната ръка и най-вече когато става въпрос за специалисти със средно образование в по-слабо развитите райони.

„Учебните дисциплини, които се изучават в техникумите са незаслужено подценявани и затова трябва да се внедри дуалната система на образование, както е в Германия, Австрия и Швейцария, където младежката безработица е най-ниска“, отбеляза Божидар Лукарски.