Мелница глобена за наднормен шум
Мелница глобена за наднормен шум / netinfo

Мелницата, собственост на най-големия хлебопроизводител в Пловдивско кооперация „Симид-1000", бе санкционирана от РИОСВ за превишаване на пределно допустимите норми за шум. Екоинспекцията е извършила проверка по жалба на пловдивчани, живеещи в близост до мелницата на ул. „Кукленско шосе” в Пловдив. Направените замервания са показали ниво на шум 82,8 децибела при работа на съоръженията при норма от 70 децибела за производствено-складови територии и зони.

Екоинспекторите са издали предписание на ръководството на кооперацията да предприеме мерки за обезшумяване на аспирационната система, която причинявала наднормения шум. Между 1000 и 3000 лв. ще бъде глобата за кооперацията.