Здравната инспекция обучава работещите в детски заведения
Здравната инспекция обучава работещите в детски заведения / Dariknews.bg архив

До 13 октомври ще продължат обучителните семинари, които РЗИ - Плевен провежда за персонала на детските заведения в областта във връзка с новите изисквания за здравословно хранене. До настоящия момент са проведени 3 семинара с 48 участника в общините Искър, Гулянци и Червен бряг. Обучението продължава в останалите общини.

За текущия период са проверени 32 детски заведения на територията на област Плевен. Най-характерното нарушение е липсата на придружаваща документация, удостоверяваща качеството и съдържанието на храните в складовете на обектите. В някои детски заведения не се спазва изготвеното от медицинския специалист меню и на закуската в 10 часа не се предлагат пресни плодове. Във всички проверени обекти са направени препоръки за отстраняване на несъответствията и е даден срок до 31 октомври за привеждане на храненето на децата в хигиенните норми.