Занятие по проект Ние опознаваме биоразнообразието провеждат в РИМ
Занятие по проект Ние опознаваме биоразнообразието провеждат в РИМ / dariknews.archive

На 18 април - събота от 11:00 часа в Регионален исторически музей - Плевен/РИМ/ ще се проведе първото практическо занятие от Проекта "Ние опознаваме биоразнообразието". То включва запознаване с
биоразнообразието в двора на музея и ролята на неправителствените организации като фактор за опазване на околната среда.

По време на занятието ще се разгледа експозицията на отдел „Природа" и ще се прожектира филм за представители на микрофауната. След прожекцията участниците ще наблюдават под микроскоп препарирани екземпляри от колекция „Безгръбначни животни" на отдела.

Проектът е спечелен от Регионален бизнес център - Плевен, като се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 -
2014 г. Отдел "Природа" в РИМ-Плевен е партньор по неговото изпълнение.