/ dariknews.archive
След извършен оглед на сградата на РУМ-„Мизия“ в района на пазара в Плевен, която е част от активите на дружеството „Тибор“ ЕАД, е установено, че всички съществуващи съоръжения, свързани с противопожартната защита на сградата са изрязани.

Установиха двама непълнолетни вандали, вилняли на детска площадка в Плевен

За това информира кметът на Плевен Георг Спартански на седмичната си оперативка. „Всички тръби и съоръжения са изрязани, нито Общинският съвет като принципал е занимаван с този въпрос в предния мандат, нито в този мандат някой ни е сезирал, нито пък Съветът на директорите на дружеството „Тибор“ е вземал такова решение за упълномощаване на изпълнителния директор за извършване на такива дейности.

По този начин е унищожена по същество общинска собственост, тъй като съоръжениета са на фирмата, но принципал на фирмата е Общинският съвет и Община Плевен, тъй като фирмата е 100 % общинска собственост и второ, сградата е пожарно необезопасена.

Сега по предписанията на Пожарната ние трябва да извършин спешни мерки с отделяне на средства за да възстановим тези инсталации и да гарантираме, че безопасността на хората ще бъде обезпечена на 100 %.

Това са еднолични действия на бившия изпълнителен директор, които за мен са абсолютно необясними логически и не са санкционирани. Така, както в продължение на почти 4 години, където установя посегателства и незаконни действия по отношение на собствеността, съответно изпращам писма в Прокуратурата.

Готов е констативният протокол за състоянието на Спортно-информационния център

От там нататък разследващите органи нека да попитат защо, кой, къде са парите, какво се е случило. Представил съм цялата документация. Факт е, че установихме, че сградата не е достатъчно обезопасена с оглед евентуалното възникване на пожар и това за мен е голям проблем.

Не може някой си, самоовластил се да взема еднолични решения и на мен лично ще ми е интересно след това, какви средства са реализирани от тази продажба, къде са постъпили те и за какво са използвани.

Защото, когато аз станах кмет на Плевен, някъде около 300 000 лева бяха задълженията на фирмата - към Община Плевен за данъци, към НАП също за данъци и ако не беше увеличаването на капитала с пари, които извадихме като живо месо от Общинския резерв, сега тази фирма нямаше да я има.

Сега фирмата е добре що годе финансово, нормално се управлява, но пак казвам - когато се управлява от хора, които не са достатъчно компетентни или пък имат други склонности при управление на общинско имущество, резултатите са плачевни“, каза кметът Спартански.