Според прокуратурата федерацията по металдетектинг е законна
Според прокуратурата федерацията по металдетектинг е законна / Дарик Ловеч

Прокуратурата на Република България не е установила закононарушения и основания за заличаване на Българската национална федерация по металдетектинг, информираха от Управителния съвет на сдружението.

През януари 2010 г. Министерството на културата излезе със съобщение на официалния си сайт, че министър Вежди Рашидов е сезирал Прокуратурата на Република България за незаконосъобразността на регистрираното на 2 декември 2009 г. в Окръжния съд в Ловеч Сдружение Българска национална федерация по металдетектинг с предмет на дейност издирване на метални предмети с металотърсачи. Тази дейност, според Министерството, била законово уредена в Закона за културното наследство и изисквала разрешение и регистрация в Министерството на културата на всеки един металотърсач. Членовете на сдружението не били извършили такава регистрация в Министерство на културата. Целите и задачите, които си е поставило сдружението, били в противоречие със закона.

След извършената проверка, Прокуратурата на Република България се произнесла относно законността на Българска Национална Федерация по Металдетектинг, че не са налице визираните в чл. 13 от ЗЮЛНЦ хипотези за прекратяване на Сдружението и неговата дейност не противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави. Въз основа на това нямало законово основание за намеса на прокуратурата и предявяване на иск за заличаване на Федерацията, информират от сдружението.