Предлагат съкращения и в Домашния социален патронаж
Предлагат съкращения и в Домашния социален патронаж / archiv.DarikNews

Предложение за намаляване числеността на Общинския социален патронаж в Плевен внася кметът на общината проф. д-р Димитър Стойков.

В предложението се посочва, че Общинският домашен социален патронаж е разкрит в Плевен през 1975 г. като звено за предоставяне на социални услуги - приготвяне и разнасяне на храна по домовете на потребителите. През годините капацитетът на звеното е бил увеличаван и през 2008 г. е достигнал 300 потребители. Същевременно е била увеличавана и числеността на персонала и в момента в патронажа работят 34 щатни служители. Звеното се издържа изцяло с местни приходи на общината, уточнява кметът.

В предложението се казва, че с решение от февруари 2006 г., услугите, които предоставя Социалният патронаж, са били разширени, като освен доставка на храна и помощ на потребителите при нужда са добавени и нови, като закупуване на лекарства, заплащане на сметки, пазаруване и услуги за бита като почистване, пазаруване на хранителни стоки или придвижване на бельо за пране в обществена пералн, за които ползвателите на услугите да заплащат минимални такси.

След анализ е установено, че тези допълнителни услуги не се използват често от потребителите, което налага през 2009 г. таксите за тях да бъдат отменени и те да се предоставят безплатно при нужда. Така в момента Общинският социален патронаж в Плевен изпълнява основно функциите на кухня - приготвяне и доставка на храна по домовете на ползвателите. Почистват се и домовете на 15 потребители.

В предложението си до Общинския съвет, кметът на Плевен посочва и броя на персонала, както и функциите, които изпълнява всеки един от работещите в звеното. Става ясно, че в кухнята на патронажа работят 7 души, които приготвят храната всеки делничен ден сутрин от 6:00 до 10:00 ч. След това храната се разнася по домовете на потребителите с четири автомобила от 16 души персонал, който включва четирима шофьори и 12 разносвачи.

Посочва се, че един човек разнася храна на по-малко от 20 души. Доставката на храна по адресите става за 3 часа. Към патронажа има и счетоводно обслужване, извършвано от трима счетоводители, плюс домакин и касиер-домакин.

"Считаме, че щатът на Общинския домашен социален патронаж е прекалено голям и същият следва да бъде оптимизиран в разумни граници, като се постигне максимално натоварване и ефективно използване на работното време на персонала", пише в предложението на проф.д-р Димитър Стойков.

С оглед на изложените факти, той предлага и намаляване числеността на персонала с 10 души, като от 34 на щат да останат 24 души.
В случай, че предложението бъде прието на сесията на Общинския съвет на 30 май, промяната в числеността на служителиве в патронажа ще трябвада влезевсила от 1 юни 2013г.