Практическо занятие „Евакуация при пожар проведоха в НУ„Христо Ботев
Практическо занятие „Евакуация при пожар проведоха в НУ„Христо Ботев / hr.botev

На 26 ноември 2014 г. в НУ„Христо Ботев"-Плевен се проведе практическо занятие "Евакуация при пожар" със съдействието на РСПБЗН-Плевен за учениците от І и ІІ смяна.

Служители на РСПБЗН-Плевен обясниха на учениците правилата за безопасност при работа с електроуреди и леснозапалими материали, за предотвратяване възникването на пожар през зимния сезон, а в случай на такъв как да реагират.

Учениците имаха възможност да разгледат пожарния автомобил и оборудването му, както и специалното защитно облекло на пожарникарите.

Практическо занятие Евакуация при пожар" проведоха в НУХристо Ботев"
netinfo

За финал служителите на пожарна безопасност демонстрираха с водна струя начина за гасене на пожар.

Занятието протече под ръководството на инспектор Божидар Манчев - Районна служба пожарна и аварийна безопасност, Плевен.

В НУ „Христо Ботев", Плевен е практика да се провеждат занятия, съвместно с различни институции. Това допринася за насочване вниманието на децата към различните опасности и опазване на живота и здравето им.