/ iStock/Getty Images
В Плевен ще бъдат инвестирани близо 246 000 лв. за създаване на Комплексна програма с мерки за по-качествен атмосферен въздух над града. Средствата са осигурени като безвъзмездна финансова помощ по ОП "Околна среда", съобщи днес Павлина Станчовска, ръководител на проекта.

Монтираната в града измервателна станция показва, че през последните години качеството на въздуха се подобрява, каза тя. През 2016 г. са регистрирани превишения на нормите на фини прахови частици в 84 дни, следващите години дните са по-малко, за да достигнат през 2019 г. 60, посочи тя. Добър показател за Плевен е фактът, че през 2019 г. не е имало превишение на средногодишната норма за този вид замърсяване на въздуха, отбеляза експертът. Добри екорезултати дава подобряването на пътната инфраструктура, модернизацията на градския транспорт, който е почти 100 процента електрически, разширяването на зелените системи, коментира Станчовска.

В рамките на проекта ще бъдат завършени проучвания на еколози за състоянието на различните градски райони. Ще бъдат организирани дискусия и обществено обсъждане, след което ще бъде приет планът с мерките, посочи тя. С готовите документи Плевен ще кандидатства за безвъзмездно финансиране на набелязаните от експертите направления. Много важно ще бъде битовите абонати да преминат на екологично гориво, отбеляза Станчовска. Основен проблем сега за чистотата на въздуха не създава промишлеността, а точно битовото отопление през първото и четвъртото тримесечие на годината, допълни тя. Екопроектът и мерките ще бъдат готови до 3 март 2021 г.
БТА