/ Община Плевен
Засилен интерес към заявяване ползването на места за продажба на мартеници от страна на търговците е регистриран в Община Плевен. От общо 109 места заети вече са 83, останалите свободни 26 са на ул. „Цанко Церковски” /бившата Улица на цветята/.

Обсъждат нова базисна наемна цена за общинските жилища в Плевен

Изчерпани са местата до оградата на къща музей „Цар Освободител Александър II” /27 бр./ и на пл. „Свободата” /56 бр./. Желаещите могат да подават заявления за свободните маси като с предимство да избират места ще са подалите по-рано документи.