Оборудват екопътеката „Крушунски водопади” по проект

Оборудват екопътеката „Крушунски водопади” по проект
Оборудват екопътеката „Крушунски водопади” по проект / Дарик Плевен - архив

Екопътеката „Крушунски водопади” ще бъде оборудвана по проект на община Летница, финансиран с близо 200 хил. лв. по Програмата за развитие на селските райони, мярка 313 – „Насърчаване на туристическите дейности”, информират от пресцентъра на кметската администрация.

По проекта ще бъде оборудван още и посетителски център. Реализацията ще продължи две години – до началото на юли 2013 г. Предвижда се по екопътеката „Крушунски водопади” да бъдат поставени 45 соларни лампи, WC-кабини – общо седем, от които една за хора с физически увреждания, да се обособят две зони за отдих по трасето на екопътеката, поставяне на парково оборудване (пейки, беседка, кошчета за отпадъци, съоръжения за игра на деца и отдих за възрастни).

Освен това екопътеката ще бъде маркирана и обезопасена. По проекта още ще бъдат изработени рекламни брошури, интернет сайт и стратегия за туризма. Сред целите на проекта са подобряване на туристическата инфраструктура и разнообразяване на туристическата атракция в с. Крушуна, привличане на инвестиции в туризма чрез разработване на туристическа маркетингова стратегия с визия за развитието на туризма в община Летница, увеличаване броя на туристите, посещаващи региона, създаване на алтернативни възможности за постоянен поминък на населението в общината и др.