123
123 / nap pleven
От офиса на НАП-Плевен изпратиха до медиите съобщение за продажба на жилище чрез търг с тайно наддаване, който ще се състои на 08.08.2019 г., от 10:00 часа. Обект на търга ще е:
 
Апартамент, КИД 43236.401.2667.1.4, - Таванско жилище в подпокривното пространство с площ 52 кв. м., състоящо се от дневна с бокс, спалня, баня с тоалетна и коридор.

Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 43236.401.2667, находящ се в гр. Левски, област Плевен, ул. „България“ № 4.

Първоначална цена - 20 000.00 лв. /двадесет хиляди лева 00 ст./
Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 29.07.2019 г. до 02.08.2019 г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., по адреса на местонахождение на вещите - гр. Левски, бул. «България» № 4.
Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Велико Търново - офис гр. Плевен и на страницата на НАП в интернет на адрес: www.nap.bg.  
 
За контакти: телефон 064/898-310 – Александър Александров  /старши публичен изпълнител/ и 064/898-335 – Виолета Дининска /публичен изпълнител/.
Електронният адрес е: a.aleksandrov@ro15.nra.bg.