Националната асоциация по металдетектинг настоява за промени в Закона за културното наследство
Националната асоциация по металдетектинг настоява за промени в Закона за културното наследство / metaldetecting.bg

Националната асоциация по металдетектинг е внесла предложения  за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, събщи  председателят на Управителния съвет на организацията  Илия Илиев. Предложенията са изпратени в Министерството на културата  и в момента тече обществен дебат за промените в закона, каза Илиев.

Предложените допълнения на Закона за културното наследство целят преодоляването на проблеми, възникнали при неговото приложение, както и точно регламентиране на статута на специалните технически средства, за каквито се приемат металдетекторите.

Българската национална федерация по металдетектинг подкрепя необходимостта от защита на националните богатства с археологическа и историческа стойност, но счита, че предотвратяване на опасността от ограбване на обектите на културно наследство следва да става с други мерки, по-подходящи и по-малко ограничителни за свободното ползване на металдетекторите, смятат представителите на организацията. Според тях, неприемлива е тезата, че металдетекторите се използват само и единствено за издирване на археологически обекти като културни ценности. Неприемливи са въведените на практика ограничения за свободното им използване чрез изискването собственикът или държателят на такова средство да притежава образователно-квалификационна степен „магистър" по специалност от професионално направление „История и археология" и най-малко две години професионален опит в извършването на теренни проучвания.

Освен това според членовете на асоцициацията, не всяка дейност по проучване и изследване на земните пластове е свързано с издирване и изучаване на  археологически обекти като културни ценности. Неприемлива е според тях и тезата, според която вещите, открити чрез специални технически средства като металдетекторите, преимуществено съставляват част от културният пласт и могат да бъдат издирени единствено от територията на археологически обекти.

С помощта на металдетекторите могат да се търсят и откриват много други вещи, които не съставляват част от културния пласт, намират се извън територията на археологически обекти и не представляват културни ценности, като законът би следвало ясно да разграничи двете хипотези.

Считаме, че в тези случаи не следва металдетекторите да подлежат на регистрация, каза Илия Илиев, председател на организацията. Той настоява за клауза в закона за културното наследство, според която "не подлежат на регистрация специални технически средства в случаите, когато няма да се използват за издирване и изучаване на археологически обекти като културни ценности."