На 7 февруари избират нов ректор на МУ-Плевен
На 7 февруари избират нов ректор на МУ-Плевен / dariknews.bg

На 7 февруари ще стане ясно, кой ще е новият ректор на Медицинския университет в Плевен. Както вече съобщихме, кандидатите за поста са четирима като трима от тях са част от Академичното ръководство, чийто мандат изтича на 7 февруари. Това са  проф. Анджелика Велкова като зам.-ректор по Европейска интеграция и международно сътрудничество и двама декани на факултети от структурата на университета - доц. Димитър Господинов на Факултет „Медицина" и проф. Славчо Томов на Факултет „Здравни грижи". Четвъртият кандидат - проф. Васил Тодоров е ръководител на катедра „Нефрология, хематология и гастроентерология" към медицинския факултет на университета.

Предлагаме ви някои от приоритетите в мандатните програми, които кандидатите споделиха за Дарик:

Проф. д-р Анжелика Велкова: "Моята мандатна програма едва ли ще се различи от тези на останалите кандидати за ректор, тъй като проблемите на висшето училище се познават добре и от четиримата колеги. За мен все пак основен приоритет е развитието на хората в университета, на преподавателите, на техните качества и възможности. Ще  акцентирам и върху предоставянето на едни по-добри и мотивиращи условия за труд, които да насърчат  постигането на още по-добри резултати  в учебната, научно изследователската работа и в лечебната дейност".

"Висшето училище има няколко стратегически цели и две от тях са основните", каза проф Васил Тодоров Той поясни, че първата задача е обучението, а втората стратегическа цел е научната дейност. По наблюдения на дългогодишния преподавател в МУ-Плевен, през последните десет години нивото на знания на студентите прогресивно намалява. "Мога да направя това обобщение, тъй като се занимавам със студентите в пети курс и в дисциплината "Вътрешни болести може много добре да се разбере и какви са и базовите познания на студентите", каза проф. Тодоров и поясни, че за това едната от целите в програмата му е да се повиши качеството на преподаване, на обучение, а от тук и качеството на крайния продукт - дипломираният лекар.

Доц. д-р Димитър Господинов също сподели, че програмата му едва ли ще се различава от тези на колегите, "защото целта ни е една - да съхраним и подобряваме качеството на постигнатото до сега". Според доц. Господинов, двата изминали мандата на проф. Горчев са били достатъчно силни, за да бъдат мотив за стремеж към още една крачка в тази посока.

"Това, на което ще заложа аз е високото качество на обучението", каза той и добави, че високото качество на обучението плюс иновации е съвременното определение за висше образование. Като друг приоритет в програмата си, доц. д-р Господинов определи повишаване на качеството и на смисъла на научните проучвания, които се извършват и досега в университета. Той сподели, че още в първите дни на управление би заработил за увеличаване на заплащането на всички, работещи във висшето училище, което според него е крайно недостойно.

Проф. д-р Славчо Томов: Няколко са акцентите в мандатната програма като основният е повишаването на качеството на обучение и качеството на научноизследователската дейност от друга страна. Висшето училище е една млада структура и тя е в процес на развитие, което до момента върви във възходяща посока и ние смятаме да я продължим като сме заложили няколко качествени стъпки. Проф. Томов каза, че пред вид това, че всичко се случва в една сложна и динамична обществено-политическа и социално-икономическа обстановка, висшето училище ще може да се развие в нови направления. Той изтъкна нарасналия интерес у чуждестранните студенти към университета, чиито брой се увеличава от година на година.

От друга страна обаче, проф. Томов посочи тенденцията много млади български лекари да напускат страната и така се получава дефицит на специалисти в България, а в това време в Европа има също дефицит от такива специалисти. "Ние трябва да отговорим на тази тенденция, запълвайки този дефицит като произвеждаме повече специалисти". Това е едно от направленията, заложени в програмата и то цели разширяването на капацитета на университета.

Проф. Томов уточни, че става дума за създаване на ново основно звено - нов факултет. "Смятаме, че ще му прилича на нашия университет един нов факултет и много сме мислили, какъв да бъде той - в какво направление да бъде той и стигнахме до извода, че един факултет по фармация може би ще бъде най - доброто нещо, което ще успеем да реализитаме. В програмата сме заложили да разработим проект, който Националната агенция по акредитация да оцени и да му даде зелена светлина.

Кандидатът за ректор уточни, че за тази стъпка ще са нужни няколко години. "Ще бъде много трудно, но ако не вървим напред и не отговаряме на пазара, ще бъдем избутани и ние ще сме едва ли не принудени да го направим".