/ Областна администрация-Плевен
Областният управител на Плевен Мирослав Петров присъства на форум „Проектни предложения на ВиК оператори за финансиране по ОПОС 2014-2020 г.“

Областна администрация-Плевен

Дискусията бе открита от заместник-министъра на МРРБ Николай Нанков, който обяви напредъка по подготовката на новите инвестиции във ВиК инфраструктура по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г."

Областният управител проведе работна среща във връзка с нормалното протичане на европейските избори

Програмата предвижда да бъдат представени резултатите от Регионалните прединвестиционни проучвания /РПИП/ по ОП „околна среда“ за 15 административни области. В рамките на срещата ще бъде обсъдена и подготовката на регионални прединвестиционни проучвания и проектни предложения по ОПОС в новоконсолидирани територии на ВиК оператори, между които и Плевен. Форумът продължава.