Ловеч изготвя план за икономическа стабилност
Ловеч изготвя план за икономическа стабилност / netinfo

План за икономическа стабилност и развитие на Община Ловеч в условията на икономическа криза бе обсъден на работна среща в Ловеч с участието на зам.-министъра на икономиката и енергетиката Явор Куюмджиев, кмета Минчо Казанджиев, председателя на общински фонд за инвестиции и приватизация Димитър Горов, съобщиха от администрацията.

Предложени са пакет от мерки за засилване на инвестиционния климат и създаване на благоприятна среда за развитието на бизнеса в Ловеч. Сред тези мерки са увеличаване на инвестиционната активност на Общината, намаляване на данъчната тежест, подпомагане на малкия и среден бизнес с помощ при подготовката и защитата на проекти и програми.

Решено е всички налични терени на общината, които няма да се използват, да се предоставят на бизнеса за ползване; да се изгради подходящ терен за индустриална зона, отговарящ на съвременните изисквания.

Една от идеите, които се обсъжда, е активизиране на работата на общинската администрация и Общинския съвет за изграждането на клъстър от фирми за взаимопомощ в кризисни ситуации. Това не е дългосрочна стратегия, а мерки за тази година, които да подпомогнат бизнеса, уточни кметът на общината Минчо Казанджиев.