ese
ese / dariknews.bg
Конкурс за написване на есе от ученици организира по своя проект „МИР” сдружение „Учебна работилница Европа” - Плевен. Темата на конкурса е „Моята представа за Европа в мир и свобода”.

Проектът „70 години от края на войната - 70 години от освобождението - да защитим човешкото достойнство свободни и в мир да изградим бъдещето на Европа - МИР” е финансиран по програма „Европа за гражданите” и е поредният успешен проект на сдружението, което е негов координатор. В него участват още четири неправителствени организации от Румъния, Германия и Словения.

В конкурса могат да участват ученици от училищата в област Плевен на възраст от 15 до 18 години. 
Есетата ще се оценяват от тричленна комисия под председателството на началника на отдел „Образование” в Община Плевен, Йонита Иванова.

Регламент на конкурса
Критерии за оценяване:
- задълбоченост при разглеждане на поставената тема
- оригиналност при представяне на личното мнение
- адекватност и логичност на представените аргументи
- оригиналност и изразителност на използвания стил на писане
- езикова и стилистична култура

Обемът на есето трябва да е до 3 600 знака - две стандартни машинописни страници, двустранно подравнени, шрифт Times New Roman, 12 пункта. Обем, по-голям от посочения, не дава предимства.

Есетата трябва да бъдат представени само в електронен вид. Адрес за изпращане: eseta.frieden@abv.bg. За въпроси и уточнения: телефон 0898/51 51 93.

Есето трябва да бъде подписано с трите имена на автора, училището, клас и възраст. В темата на имейла да пише: „Конкурс за есе”, а като текст да бъдат написани отново имената на участника, телефон и имейл за връзка.
Краен срок за изпращане - 23 април 2017 г.
Ще бъдат връчени 3 материални награди:
- Първа награда, на стойност 170 лева - електронен четец;
- Втора награда, на стойност 100 лева - MP4 плеър с вграден диктофон + слушалки;
- Трета награда, на стойност 50 лева - външна батерия за смартфон.
По преценка на оценяващата комисия организаторът може да връчи и до 3 поощрения на стойност 20 лева (безжични оптични мишки).
Победителите ще бъдат обявени и наградени на заключителното събитие по проекта - Конференция за мир, чийто патрон е кметът на Община Плевен Георг Спартански. Конференцията ще се състои на 3 май 2017 г. от 14.00 до 16.00 часа в Художествена галерия „Илия Бешков”. Отличеното с първа награда есе ще бъде прочетено пред присъстващите и ще бъде акцент на форума.