Изтича срокът за плащане на местните налози с отстъпка
Изтича срокът за плащане на местните налози с отстъпка / dariknews.archive

Община Плевен напомня, че срокът за плащане с отстъпка на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства, изтича на 3 май 2016 г.

Плащания в брой се приемат на касите в Дирекция „Приходи от местни данъци и такси" от 8:30 до 16:30 часа, без прекъсване. Освен в брой дължимите суми могат да бъдат платени по банков път или чрез пощенски запис.

Актуална справка за задълженията може да се направи на сайта на Община Плевен www.pleven.bg.

Към 31.03.2016 г. Дирекция „Приходи от местни данъци и такси" отчита постъпления по видове данъци и такси, както следва:
Данък недвижими имоти - 2 495 021 лв.;
Данък върху превозните средства - 1 478 085 лв.;
Патентен данък - 61 295 лв.;
Данък при придобиване на имущество - 1 403 905 лв.;
Туристически данък - 7 823 лв.;
Такса битови отпадъци - 1 977 002 лв.;
Такси за административни услуги - 30 821 лв.;
Такса куче - 1 431 лв.;
Глоби, санкции - 40 616 лв.

Отчетените приходи в общинския бюджет се дължат не само на текущите плащания за данъци и такси, но и на предприети действия на служителите от дирекцията за принудително събиране на просрочени задължения. Към 31.03.2016 г. от тези действия са постъпили плащания в размер на 514 165 лв.

Въвеждането на специализиран софтуер в пунктовете за годишен технически преглед, позволяващ достъп до сървъра на Дирекцията в реално време, с цел проверка дали превозното средство е декларирано и данъците за него са платени, доведе до значително увеличаване на приходите за данък превозни средства, която тенденция ще продължи и през следващи отчетни периоди.