Депутатът Ивелин Николов обеща помощ за водоснабдяването на Бръшляница
Депутатът Ивелин Николов обеща помощ за водоснабдяването на Бръшляница / Пресцентър ПП ГЕРБ

Плевенският депутат от ГЕРБ Ивелин Николов се e срещнаl с жителите на село Бръшляница във връзка с дългогодишните проблеми с водоснабдяването в селото. Това информират от пресцентъра на партията. На срещата са присъствали още общинските съветници Владислав Николов, Добрин Христов и д-р Атанас Гарев.

Според специалисти водата в Бръшляница не е зонирана и се смесва в селото, не е добро изпълнението и на строителните дейности през 2008 и 2009 год. Общината е дала не малко пари, но ефектът от това е незначителен. Основният проблем е в новоизградения тръбен кладенец.

Той е проектиран за дебит 3 л/с., но в момента дебита е под 1л/с. Закупената и монтирана потопяема помпа е с по-малки параметри от нужните за захранване на напорния резервоар. Депутатът Николов е обещал съдействие до края на годината да бъде разрешен проблема с водоснабдяването на Бръшляница. Той е изрязил надежда в най-скоро време да бъде поставена нова, по-мощна потопяема помпа, с по-добри параметри.

По този начин да бъде захранен Напорния резервоар.
Ивелин Николов е съобщил, че до края на годината ВиК Плевен предвижда някой допълнителни мерки за подобряване на водоснабдяването. Например да се изгради нов отелен тласкател на единия от двата кладенеца, които в момента са на общ етернитов тласкател, за да могат изцяло кладенците да работят самостоятелно.

Предвижда се да се подменят старите етернитови тласкатели или отделни участъци от тях, за да се намалят авариите. Също така трябва да се направи адекватно зониране, след като се постигнат пълните възможности на кладенците.