love4
love4 / dariknews.bg
Започва почистването на общинската пътна мрежа от клони и храсти, които създават опасност за движението, съобщават от пресцентъра на кметската администрация в Ловеч. Почистването се извършва от фирма „Еко“ по договор с общината. Фирмата разполага със специализиран автомобил „Унимог“, предоставен й за ползване с решение на местния парламент. През ноември м.г. е закупила специална приставка (рамо с резачка), която повишава производителността и намалява себестойността на манипулациите.
 
Към момента са възложени за изсичане малко под 51 хил. кв. м опасни клони и храсти в следните участъци от общинската пътна мрежа: Ловеч – Сливек (420 м, 1050 кв. м), Сливек – до разклона Казачево – Горно Павликени (760 м, 1900 кв. м), Казачево – Горно Павликени – републикански път III-401 (6 490 м, 16 225 кв. м), Брестово – до границата с община Севлиево (2100 м, 5250 кв. м), Горан – Умаревци (2000 м, 5000 кв. м), Дренов – Владиня (2700 м, 6750 кв. м), Ловеч – до разклона за Лисец и Баховица (600 м, 1500 кв. м), Дойренци – до разклона за Горан и Владиня (5300 м, 13 250 кв. м). Работата ще продължи около един месец.
Важно е да се знае, уточняват от пресцентъра на общината, че цената на 1 кв. м ръчно изсичане е близо пет пъти по-скъпо от изсичане с „Унимог“. По договор са предвидени 15 хил. кв. м за ръчно изсичане и 80 хил. кв. м изсичане със специализиран автомобил „Унимог“.
 
През 2016 г. фирмата е почистила около 71 хил. кв. м в участъците Александрово – Чавдарци, Чавдарци – Крушуна, Абланица – Българене, Българене – Стефаново, Ловеч – Изворче, Слатина – Горан, Ловеч – Горан, Йоглав – Тепава, Смочан – Пресяка и Дренов – Александрово.