Борят страха от насилие в училище с проект

Борят страха от насилие в училище с проект
Борят страха от насилие в училище с проект / http://projects.pixel-online.org/iamnotscared/index.php

Плевенското Помощно училище "П. Р. Славейков" се включи в проект "Не се страхувам", подкрепен в рамките на програма Обучение през целия живот. Водеща организация на проекта е италианската Istituto di Istruzione Superiore Don Lorenzo Milani. От българска страна на организацията партньор на проекта е Зинев Арт Технологии, а останалите партньори са от Белгия, Гърция, Германия, Италия, Литва, Румъния, Испания и Великобритания.

Проектът "Не се страхувам" има за цел да идентифицира най-добрите европейски стратегии за превенция и борба с феномена "насилие в училище". Целта е да се обединят усилията на всички в едно, което да проучи динамиката на насилието в училище. Трябва да бъдат намерени и най-добрите стратегии и подходи за ограничаване на явлението и за контролирането му на европейско ниво. Дейностите по проекта са организирани в 4 главни работни пакета: събиране на информация, практики, транснационална дискусия и европейска стратегия за борба с насилието.

През месец февруари българският екип е успял да събере 50 публикации на български език, свързани по някакъв начин с водещите теми "насилие в училище" и "агресия при децата". Това, което предстои да се изпълни до края на месец април 2011 г., е представяне на добри практики по превенция и/или борба с насилието в училищата