При следващо нарушение санкцията е 2000 лв.
Глоби до 500 лева ще бъдат налагани за разхищение на питейна вода в община Брезник, става известно от издадена заповед на кмета Васил Узунов. При следващо нарушение санкцията е 2000 лв.

Със заповедта се забранява ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства, балкони и др. На кметовете на населените места, кметските наместници и оправомощените длъжностни лица, е разпоредено да проведат разяснителна кампания сред населението. 

Съгласно заповедта водоизточниците, които захранват населените места, ще бъдат поставени под системно наблюдение, като при необходимост ще се въвежда воден режим. 

Заради продължителното засушаване и намалените дебити на местните водоизточници, кметът на Перник Станислав Владимиров също издаде заповед за преустановяване ползването на вода за непитейни нужди и разхищаването ѝ. Забраната е в сила от 24 юни. 

Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня
Милен Миланов, БТА