/ БГНЕС
В Ловеч ще бъде разкрита нова социална услуга - Център за грижа за лица с психични разстройства.

Проектното предложение на Общината е получило одобрение от Управляващия орган на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съобщиха от Общината.

Капацитетът на Центъра ще е 15 места, като на потребителите му ще се предоставя 24-часова грижа. Вече е изградена подходяща инфраструктура по друг проект, реализиран от Община Ловеч, финансиран по оперативна програма "Региони в растеж".

В Езиковата гимназия в Ловеч ще започне построяването на нов учебен корпус (СНИМКИ)

Преустроената, оборудвана и обзаведена сграда се намира в двора на Държавна психиатрична болница-Ловеч. По проекта ще бъдат разкрити 12 работни места, като в новата услуга ще бъдат настанени 15 потребители, които са изведени от специализирани институции и Държавни психиатрични болници, както и лица от общността, чакащи за настаняване, определени от Агенция за социално подпомагане, след направена оценка на потребностите и изготвен индивидуален план.

Одобреният общ размер на безвъзмездната финансова помощ е 272 000 лв. Планираната продължителност на проекта е 16 месеца, от които 12 месеца предоставяне на услугата.
Проектното предложение е в контекста на цялостния процес за създаване на възможност за независим живот на лица с психични разстройства чрез предоставяне на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на хората в общността.

Разработено е в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа и е част от цялостния процес по изграждането на алтернативна подкрепа в общността.
БТА