Общината в Кърджали обяви обществена поръчка за обособяване на синя зона

Община Кърджали
Община Кърджали
Година след решението на Общинския съвет в Кърджали общината обяви обществена поръчка за  проектиране на почасово платено паркиране /Синя зона/ в централната градска част на Кърджали. Поръчката обхваща изработването на инвестиционни идейни и работни проекти, както и упражняване на авторски надзор  при изпълнението й, съобщиха от общинската администрация.
Срокът за подаване на офертите е  края на работния 17 юли, а те ще бъдат отворени на следващия ден в 10 часа при положение, че бъдат получени най-малко три оферти. Възложителят ще удължи срока за получаване на оферти, ако получените са по – малко, уточняват от администрацията.
Стойността на обществената поръчка е в размер на 30 000 лв. без ДДС. Предвижда се да бъде избран един изпълнител, поради нецелесъобразност обществената поръчка да бъде разделена на обособени позиции.
Според Наредбата за организация на транспортната дейност и безопасността на движението на територията на община Кърджали, във Синята зона  31 улици на територия, заключена между  ул. „Булаир”,  ул. „Републиканска”, ул. Дж. Вашингтон”, ул.”Македония”, ул. „Климент Охридски”, ул. „Беласица”, бул. „България”, бул „Тракия” и ул. „Сан Стефано”. Прогнозно определените парко места в зоната са 600.