Областният на Кърджали разговаря с ръководството на ХЕК „Горна Арда” за ускоряването на проекта
Областният на Кърджали разговаря с ръководството на ХЕК „Горна Арда” за ускоряването на проекта / netinfo

Днес Областният управител Илия Илиев проведе работна среща с ръководството на Хидроенергийна компания „Горна Арда“ в лицето на Вернер Казагранде, председател на Управителния съвет, и Гюнтер Вайлцер, член на УС на дружеството. Представителите на компанията, натоварена с проектирането, изграждането и експлоатацията на каскадата, споделиха подробности около бъдещите си инвестиционни намерения и темповете, с които се развива проектът. Илиев изтъкна, че „Горна Арда” е изключително важен за региона инфраструктурен обект със значим икономически и социален ефект и държавата е заинтересована той да се реализира  възможно най-скоро.

За постигане на по-добра координация между институциите, имащи отношение към изпълнението на проекта, бе създадена междуведомствена група под ръководството на заместник-министъра на енергетиката Николай Николов, информира г-н Казагранде. В нея влизат експерти от министерствата на енергетиката, на околната среда и водите и на регионалното развитие и благоустройството, както и представители на фирмите-акционери - НЕК и EVN. Целта е да се намери най-подходящата форма за изграждане на каскадата, съобразно изискванията на националното и европейското законодателство, международните стандарти за строителство на ВЕЦ-ове и регулациите в сферата на екологията.

Друга тема, обсъдена по време на срещата, бе включването на проекта в работния вариант на Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорския район за периода 2016-2021 г., който в момента е на етап обществени консултации.

„Екипът на ХЕК „Горна Арда“ продължава работата по осъвременяването на проекта, за да сме сигурни, че той отговаря на съвременните изисквания за ефективност, икономически ползи и екологосъобразност”, каза Вернер Казагранде. Старият идеен проект бе за каскада с три хидровъзела, възможно е новият да е с два. При всички положения обаче, инвестицията ще бъде на територията на област Кърджали.

 

Илиев и представителите от ХЕК Горна Арда изразиха желание да продължат диалога и сътрудничеството си за скорошна реализация на проекта, който ще допринесе за отваряне на нови работни места и съживяване на региона.