/ БГНЕС
Кметът на Кърджали Хасан Азис ще пита министър Ангелкова за закриването на специалността „Туризъм” във филиала на Пловдивския университет в родопския град.  

Въпросът за закриването й беше повдигнат по време на днешната сесия на Общинския съвет от общинския съветник от БСП Георги Кючуков.
 
По време на заседанието, общинските съветници коментираха, че никъде в Държавния план-прием на висшето учебно заведение не са посочени причините за закриването на специалността „Туризъм”.

За да внесе яснота по този въпрос, кърджалийският градоначалник се ангажира до края на тази седмица да разговаря и с ръководството на филиала на Пловдивския университет в Кърджали.
 
В приетото решение на Общинския съвет в Кърджали се предлага на министъра на образованието и науката и на министъра на туризма да се запази в Държавния план прием за учебната 2018/2019 специалността „Туризъм” във филиала на Пловдивския университет.
 
Според съветниците от БСП, закриването й ще бъде пагубно за развитието на туризма в общината, при условие, че туристическият поток нараства, нарастват и местата за настаняване и развлечение, които изпитват остра нужда от кадри.