24 години СОУ  П.Р.Славейков
24 години СОУ П.Р.Славейков / netinfo
На 17 ноември славейковци празнуват своя патронен празник. През тази година те честват 24-годишнината от създаването на най-голямото училище в Южна България.

От началото на месеца  се провеждат спортни срещи по предварително установен график – почти няма спорт, който да не е представен в турнирите.

Коридорите на училището са вече украсени с детски художествени произведения, формиращи изложбата „Ние, славейковци”.

Във финалната фаза на подготовката си е и друг вид изложба – на фотографии, която се осъществява от новосформиран клуб по проект в начален курс.

В празничния ден в училището учениците от клуб „Журналистика” ще разпространяват специалното издание на вестник „УПКО”. Обещават да бъде по-голям от обикновено, с много информация за отминалите събития, както и мнения, свързани с любовта на славейковци към тяхното  училище.

Методическото обединение по математика и информатика ще се проведе в 12,00 ч на 17 ноември специален час - открит урок по математика в памет на Валентина Димитрова. Тогава ще бъдат наградени и учениците, които са се справили със задачите от конкурса за математици, предварително разпространени сред славейковци. Мястото на урока ще е  уникалният кабинет по математика в СОУ „П. Р. Славейков”.

Около 13,00 ч  ще се проведе награждаване на призьорите от конкурса, обявен от методическо обединение по история, география и философия. Педагозите  предложиха на учениците си да се включат с мултимедийни презентации, посветени на патрона на училището, в конкурс и в самите чествания. През целия ден 17 ноември тези презентации ще бъдат показвани във фоайето на училището /пред портрета на Петко Рачов Славейков на втория етаж/.

Денят на патронния празник по традиция е ден на ученическо самоуправление. Председателката на Ученическия парламент Красимира Александрова ще вземе властта от ръцете на директора Милко Багдасаров точно в 8,00 ч сутринта и ще проведе оперативка с управленския си екип, съставен от ученици. Всички административни длъжности ще се поемат от гимназисти. Временните педагогически съветници ще представят пред съучениците си презентации и данни за проблема „Трафик на хора”. Обещават, че ще съобразят изложението си по този изключително сериозен въпрос с аудиторията, която през сутрешната смяна се състои от ученици 5 – 7 клас.

Табло за представяне на своята дейност по случай патронния празник подготвят и децата от благотворително движение „Ръка за помощ” към училището.