Започна изплащането на социалните помощи
Започна изплащането на социалните помощи / netinfo

   Социалните помощи ще се изплащат до 24 ноевмри в клоновете на 'Български пощи". Пари ще получат всички лица получаващи месечни помощи по Закона за социално подпомагане, Закона за семейните помощи за деца, Закона за закрила на детето, Закона за интеграция на хора с увреждания и Наредбата за отпускане на целеви помощи за отопление.

    В същия срок се изплаща и еднократна помощ от 100 лв. за компенсиране на хората с най-ниски доходи получили целева помощ за отопление за отоплителния сезон 2008/2009 г.