Взеха Алекс, 4 терена отдадени под наем.
Взеха Алекс, 4 терена отдадени под наем. / netinfo

  На търг с тайно наддаване в община Кюстендил бяха спечелени 4 терена. Бившият  ресторант "Алекс" с 91,65 кв.м. търговска и 76.95 кв.м. складова и помощна площ за ресторант с начална тръжна цена 7,30 лв. без ДДС/кв.м. търговска площ на месец.

Търга спечели ЕТ"Емил Александров-Михов" представлявана от Емил Йорданов Александров с предложената от него цена 10,50 лв. без ДДС/кв.м. търговска площ на месец.

  Терен в с. Шипочано, общ. Кюстендил до 30.00 кв.м. площ за разполагане на преместваемо съоръжение за кафе аперитив с начална тръжна цена 1,50 лв. без ДДС/м2 площ на месец.

 Търга спечели "ФИНИКС-7" ЕООД представлявано от Антонина Боянова Ширипарова с предложената от нея цена 1,67 лв. без ДДС/кв.м. площ на месец

  Терен в гр. Кюстендил, кв."Изток" на ул."Г.С.Раковски" - 12.00 кв.м. площ за разполагане на преместваемо съоръжение за продажба на кафе, безалкохолни напитки и закуски с начална тръжна цена 2,60 лв. без ДДС/м2 площ на месец.

Търга спечели "СТЕФ-СТРОЙ" ЕООД представлявано от Славка Траянова Чочова с предложената от нея цена 2,65 лв. без ДДС/кв.м. площ на месец.

Терен в ж.к. "Бузлуджа" – до 30.00 кв.м. площ за разполагане на преместваемо съоръжение за продажба на промишлени стоки или плод и зеленчук с начална тръжна цена 3,25 лв. без ДДС/м2 площ на месец.

Търга спечели ЕТ"Николай Ценев-Силай" представлявана от Николай Иванов Ценев с цена 23,50 лв. без ДДС/м2 площ на месец.

За два терена в ж. к. "Бузлуджа" няма явили се кандидати за участие в търга и обекта остава за повторния търг на 26.09.2008 година от 10.00 часа.