Вълнуващо пътуване на дете от ЦНСТ Сияние до Женева
Вълнуващо пътуване на дете от ЦНСТ Сияние до Женева / netinfo

Едно от децата от ЦНСТ „Сияние" в Кюстендил пътува със самолет до Женева, придружено от служители на Фондация „Сийдър". По време на посещението, Станислава взе участие в среща на комитета на ООН за Правата на децата и Комитета на ООН за правата на хората с увреждания. Пътуването бе осъществено по проект „Чуйте нашите гласове! Популяризиране и насърчаване на участието на деца с интелектуални затруднения".


"Това беше изключително важен момент за Фондация „Сийдър" - да наблюдаваме израстването и развитието на това дете, което само до преди 4 години живееше в институция и не беше напускало загражденията й. Поздравяваме Стани за постиженията и за чудесната презентация, която направи, разказвайки за себе си и за своето ежедневие пред комитета на ООН", сподели за Дарик Таня Иванова- управител на услугата ЦНСТ " Сияние".