Заместник- министър Деница Николова
Заместник- министър Деница Николова / МРРБ
Оставането на София-град в Югозападния район ще позволи да запазим темпа за развитие, както на столицата, така и на останалите градове в него, заяви зам.- министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. Тя допълни, че изваждането на София-град би довело до скъсване на функционалните връзки с част от Югозапада, особено по отношение на финансирането за инфраструктура.

„Отделянето като самостоятелен регион би довело до спад на европейските инвестиции във важни проекти като разширението на метрото, например“, отбеляза Николова. Според нея най-подходящият проект за райониране на Югозападния район е вариант 2, който предвижда запазване на сега съществуващия му обхват с областите Софийска, София-град, Благоевград, Кюстендил и Перник. „Вариантът с изключване на София и добавяне на областите Монтана, Враца и Видин ще създаде прекалено голям като територия Западен регион, без изявен център за развитие“, посочи тя. Вариант 2 бе подкрепен и по-голяма част от участващите в срещата.

Регионалния съвет за развитие на Югозападен район
МРРБ

С новото статистическо райониране на страната целим да дадем тласък на нейното устойчиво развитие в дългосрочен период от минимум 20 години с помощта на целенасочена държавна политика в регионите. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова по време на заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, което се проведе в Кюстендил. Сред участниците в срещата бяха областният управител на София-град Николай Пехливанов, областният управител на Благоевград Бисер Михайлов, кметът на община Кюстендил Петър Паунов, градоначалници, експерти от местните и държавни администрации, представители на неправителствени организации и бизнеса от Югозападния район.  
 
МРРБ