РЗИ: Децат в Кюстендил се хранят по- здравословно
РЗИ: Децат в Кюстендил се хранят по- здравословно / Дима Кирилова,Дарик радио

Не са открити сериозни нарушения при изготвяне на седмичните менюта в детските градини и училищата на територията на областта, информира експертът в РЗИ Кюстендил д-р Гюлка Джабирова.
58 проверки са направени през миналата година на 28 обединени детски заведения.
За същия период са направени 35 проверки в 18 ученически бюфета и 15 в ученически столове.
"Извършен е контрол по отношение на изготвеното меню и технологията на приготвяне на храната, продуктовият набор .В рамките на 5 дни няма повтаряемост на ястията.Средният енергиен прием е около препоръчителните енергийни стойности за децата в съответната възрастова група. Хранителният прием на белтъчини и въглехидрати е в рамките на препоръчаните интервали, хранителният прием на мазнини е по- висок", коментира д-р Гюлка Джабирова.
Детска градина в Дупница е с по- високи стойности от допустимите при всички проверки.Издадени са 2 предписания за отстраняване на установените несъответствия.
"В ОДЗ в Кюстендил значително е подобрено храненето, това обаче става постепенно, аз се надявам резултатите да станат по- добри.Предлагането на сурови зеленчуци е значително по- добро в сравнение с 2012 г. Често срещани нарушения са завишено предлагане на хляб за сметка на зърнени храни.По отношение на ученическото хранене също не са открити сериозни нарушения", обобщи д-р Гюлка Джабирова.