Предоставят сечища за дърва на местното население

Предоставят сечища за дърва на местното население
Предоставят сечища за дърва на местното население

Възстановява се законовото изискване за предоставяне на сечища за дърва за местното население. В последните две години имаше практика да не се дават сечища на хората, съобщи директорът на ДЛС "Осогово" Андрей Миленков.

"Тъй като по-голяма част от населението по селата е възрастно, ние водим преговори с фирмите за дърводобив да осигуряват дърва за огрев на хора, които не могат сами да си ги добият. Те ще могат да си ги купуват на преференциални цени", каза още Миленков.

Досега са водени преговори с 3-4 фирми. Преди няколко години подобна практика е имало в община Трекляно.